top of page
Trelast

Trelast

Me sager alt innan spesialtrelast, i mange ulike treslag. Til dømes materialar til restaurering, golvbord, kledning, panel, søyler, laftetømmer mm. Me kan lage akkurat den profilen du ønskjer etter kopi av original, eller ut i frå tegning/ katalog. 

bottom of page