Småhus

Småhus

Utebod/ skur, leikehytte mm. Produseras på sagbruket og flyttas med kranebil.