top of page
Grindabygg

Grindabygg

Grindabygg

 

Grindabygg er eitt av våre nisjeprodukt.

Me produserer desse etter gammal handtverkstradisjon og garanterer at dei er av beste kvalitet. Grindabygg kan verta til garasje, lysthus, naust, carport, løe og meir. 

 

"Dette er sannsynligvis den eldste bevarte byggemetoden i landet, en tradisjon som kan være mer enn 3500 år gammel.

 

En grind defineres på Vestlandet som en bukk eller et stavpar bundet sammen øverst med en drager, som på dialekt kalles bete eller slindre. Grindene stilles opp etter hverandre i husets lengderetning i en relativt grov takt, gjerne 4-5 meter. Grindene bindes i sin tur sammen øverst i husets lengderetning med en drager (stavlegje, rafthald eller sperremor) som sperrene i takkonstruksjonen føres ned på. Sperreparene ligger med en tettere takt, gjerne ca. 80 cm, som løper uavhengig av hovedtakten i grindverket.  Andre takkonstruksjoner enn det rene sperretaket er også brukt i den nordligste delen av utbredelsesområdet. I grindkonstruksjonen settes stavene i all hovedsak rett på bakken, på flate steiner eller på grunnmur, uten at det brukes bunnsvill.”
(kilde: http://www.niku.no/archive/niku/publikasjoner/faktaark/1999/20-99.pdf)

bottom of page